Šta je "suvo" izvođenje slemena?

Na klasičnim krovovima, sleme je najčešće izvedeno na stari i tradicionalan način: postavljanjem slemenjaka u malter, što je pokazalo mnoge nedostatke, a i estetski nije prihvatljivo.

Danas je to prevaziđeno novim konstruktivnim rešenjem koje se naziva “suvo izvođenje slemena”: U glavu roga na slemenu (mesto gde se dva roga suceljavaju) ili na svaki metar dužni na grebenu kuca se nosač slemene letve (ekser sa u-profilom), u u-profil nosača postavlja se obična letva (3x5cm), preko te letve lepi se specijalna samolepljiva slemeno-grebena traka (lepi se da prati valove crepa), koja sprečava prodor kiše, vetra , snega i insekata. Preko slemene trake, na letvu posavlja se slemeni crep koji se učvršćuje pomoću kopči za sleme.