Zašto je potrebna krovna folija?

Krovna folija sigurno povećava sigurnost Vašeg doma. Naime, ranije su se crepovi samo polagali na letvu, letva na rogove bez folije. Što se tiče crepa tipa Perumil, crep leži idelno i nemoguće je navejavanje ili zakišnjavanje.
Ali kod svakog krovnog pokrivača (bilo da je crep ili lim) naročito s proleća i s jeseni, kada su u toku dana i noći velike razlike u temperaturi dolazi do kondenzacije. Da taj kondez ne bi curio po građi postavlja se folija.

Kako se danas potkorovlja i tavanski prostori sve češće koriste za stanovanje (ili bar ostavu) dobro je koristiti foliju, kako bi se taj prostor osigurao potpuno od vlage, prodora ptica i insekata.

Poželjno je koristiti paropropusne a vodo-nepropustne krove folija, jer one sa donje strane propuštaju paru i isparenja ali sa gornje štite od prodora vlage, što je opet veoma značajno kod podkrovlja i stambenih tavanskih prostora.