Da li su potrebni snegobrani?

Kad padne snega može doći do tkz lavine, tj da sneg odjednom klizne dole, ošteti oluk, parkiran automobil ili povredi ljude. Zato je potrebno da bi se zaštitili i osigurali postaviti snegobrane.

Snegobrane treba dobro rasporedite prema nacrtanoj šemi. Crep većih dimenzija sa snegobranom predstavlja pokrivnu tačku koja nosi najveće opterećenje. Ukoliko je pritisak snega i leda veliki može doći do pucanja crepa, zato je važno snegobrane pravilno rasporediti.