Da li organizujete transport crepa?

Transport organizujemo na teretoriji cele Srbije. Tranport moze biti organizovan direktno kamionima sa kranom (kamion koji sam sebe istovara) ili kroz povratne ture (solo kamion, kamion sa prikolicom ili šleper).

Koji je rok isporuke?

Prilikom dobijanja ponude na profakturi je iskazan datum isporuke. Ukoliko je transport organizovan kamionima sa kranom, crep ce bi biti isporucen tačno tog dana. Ukoliko je transport organizovan kroz povretnu turu moguće je odstupanje dan, dva pre ili posle roka. U obe varijante kupac će biti obavešten na dan isporuke kada kamion bude natovaren.

Može li se dobiti broj vozača kamiona?

Imamo podatke o prevozniku, ali ne konkretno o vozaču, tako da broj telefona vozača se ne može dobiti. Ali bez brige vozač će prilikom utovara dobiti vaše podatke: adresu i broj telefona i dodatno će vas kontaktirati ukoliko postoji neki problem oko pronalaska tačne adrese.

U koliko sati će stići crep?

Ukoliko dolazi kamion sa kranom roba će stići u vreme radnog vremena u periodu od 8-17h. Ukoliko je povratna tura kupac će biti obavešten kada roba bude natovarena. Ukoliko je kamion kod vas stigao kasno i ne možete da primite robu, bez brige vozač će prespavati u kamionu i sačekati jutro.

Da li mogu sam da organuzujem transport crepa?

Da, ukoliko sami organizujete transport mozemo vam delom pokriti troškove istog. (Molimo da se o visini ove naknade informisete pre dolaska ili najave kamiona).