Kolika je težina crepa?

Ispravno pitanje je: Kolika je težina krova? Jer crep predstavlja 1/4 (jednu-četvrtinu) od ukupne težine krova.

Kolika je težina krova?

Težina crepa u proseku iznosi između 40 - 47 kg/m2, ostalo je težina krovne konstrukcije (građe), izolacija itd.

Najvažniji faktor u težini su padavine. Prosečna težina snega od 15-20 cm na krovu (kada temperatura pređe nulu ) iznosi između 120-150 kg/m2 ( težina 1 m3 vode je 1000 kg). Ukoliko ovoj težini dodamo i jak bočni vetar to je još dodatnih 40 kg/m2 u proseku. Tako da razlike u težini crepova ne treba uopšte da budu presudne. Crepovi tipa Perumil (težine oko 43 kg/m2) su u proseku lakši od klasičnih glinenih crepova po m2 površine krova. Ali u slučaju jakog vetra i oluje, relativno veća težina pojedinačnog crepa zbog veće geometrije crepa predstavlja prednost.