Zašto crep?

Krov je najvažniji segment svake građevine. Crep je najdugotrajniji krovni pokrivač, pa ujedno i najčešće korišćen na kućama i ostalim stambenim objektima. Crep može biti glineni i betonski.

Zašto betonski crep?

Beton je ekološki čist i prirodan materijal, a zbog svoje dokazane dugovečnosti trajna i otporna sirovina. Ono što betonski crep stavlja iznad glinenog, ogleda se tačkama koje možemo porediti: UPIJANJE VLAGE, TEŽINA, ESTETIKA, MATERIJAL, ČVRSTOĆA i DUGOTRAJNOST.

Prednosti crepa kao krovnog pokrivača, tip Perumil:

-Vodonepropusnost i visoka otpornost na atmosferske uticaje:

Perumil crep zbog svoje veoma visoke gustine ne upija vodu za razliku od klasičnih glinenih crepova, sto dovodi do dve izrazite prednosti:
1. težina krova ne varira, sto je izuzeto značajno za krovnu konstrukciju,
2. ne menja se zapremina pa crep ima veliku čvrstoću i neobično visoku otpornost na mraz i smrzavanje.

Tako da Perumil krovovi pružaju najbolju otpornost na ekstremne padavine, grad, mraz i druga opterećenja.

-Mogucnost izbora boje Vašeg krova i zaštita od prljanja i mahovine:

Perumil crep je kompletno obojen u celoj masi, sa površinskom akrilnom obradom koja daje izraziti kolorni efekat i osigurava dugovečan i lep izlged krova, kao i dodatnim zaštitnim slojem koji omogućuje zaštitu od prljanja i mahovine.

-Lakši od klasicnih glinenih crepova po m2 površine krova:

Perumil crepovi su lakši od klasičnih glinenih crepova po m2 površine krova. Ali u slučaju jakog vetra i oluje, relativno veća težina pojedinačnog crepa zbog veće geometrije crepa predstavlja prednost.

-Dimenzije crepa:

Najnoviji tehnoloski process osigurava konstantan oblik, tako da crep naleže idealno jedan na drugi, dok savršena konstrukcija crepova Perumil omogućuje lakše i brže pokrivanje. Naime

Vek trajanja oko 100 godina.

Zbog svoje strukture Perumil crep je daleko dugotrajniji od tradicionalnih glinenih crepova. Čvrstoća Perumil crepa vremenom raste, za razliku od glinenih, koji svoju najveću čvrstoću imaju u trenutku pečenja i ona godinama opada.